Regulamin

Sklep internetowy SortisDirect, dostępny pod adresem www.sortisdirect.com, prowadzony jest przez Granning Polska Sp z o.o. wpisany przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS0000344080. Siedziba firmy znajduje się w Wyszkowie, przy ul. Pułtuskiej 112A, NIP: 1070015711, adres poczty elektronicznej: biuro@sortisdirect.com

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Realizacja zamówień
 3. Sposób postępowania przy odbiorze przesyłki
 4. Reklamacje i zwroty
 5. Ochrona danych osobowych

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy SortisDirect prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony http://www.sortisdirect.com, jak i również telefonicznie w siedzibie firmy.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie SortisDirect.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych SortisDirect.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie SortisDirect.com oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu.

Realizacja zamówień

 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie i przesłanie go do sklepu. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia wysyłając e-mail do Zamawiającego.
 2. Zamówienia złożone realizowane są w miarę aktualnego stanu towaru, przy czym w przypadku jego braku, kontaktujemy się w klientami telefonicznie lub poprzez e-mail.
 3. Zamówiony towar dostarczony będzie za pośrednictwem wybranej przez sklep firmy kurierskiej.
 4. W naszym sklepie dostępne są następujące metody płatności:
  1. Wysyłka „za pobraniem” – płatność wyłącznie gotówką, odbywa się w momencie doręczenia przesyłki przez kuriera.
  2. Przedpłata przelewem na konto bankowe (WBK) – W tytule przelewu należy podać nr zamówienia oraz imię i nazwisko zamawiającego
  3. Przedpłata przez system Przelewy24.pl – jest to wygodne narzędzie zewnętrzne do dokonywania płatności bankowych online lub płatności kartą kredytową / debetową. Szersze informacje na temat działania tego systemu znajdują się pod tym adresem: http://przelewy24.pl.
  4. Odbiór osobisty w sklepie – istnieje możliwość odbioru towaru w punkcie sprzedaży, znajdującym się w Wyszkowie przy ulicy Pułtuskiej 112A. Odbiór osobisty towaru możliwy jest tylko po wcześniejszym ustaleniu tego z pracownikami sklepu.
 5. Do każdej paczki dołączony jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub (na życzenie Kupującego) faktury. Jest on wkładany do środka listu przewozowego. Reklamacje i zwroty rozpatrywane będą tylko i wyłącznie w przypadku, gdy przedmiot odesłany zostanie wraz z załączonym dowodem zakupu, gdyż jest on niezbędny do celów księgowych.
 6. Jeżeli wystawiona przez Sprzedawcę faktura zawiera błędy np. w numerze NIP, nazwie firmy itp. Kupujący powinien przysłać do Sklepu notę korygującą celem podpisania i odesłania do Kupującego.

Sposób postępowania przy odbiorze przesyłki

 1. Podpisz list przewozowy i zapłać pobranie (o ile paczka była za pobraniem wysłana).
 2. W obecności kuriera przy odbiorze paczki otwórz ją i sprawdź jej zawartość pod względem zgodności z zamówieniem i nienaruszonej zawartości.
 3. Jeżeli towar jest zgodny z zamówieniem i nieuszkodzony, kurier odjeżdża a poniższe punkty nie mają zastosowania.
 4. Jeżeli zawartość paczki jest niezgodna z zamówieniem lub uszkodzona należy spisać protokół szkody wraz z kurierem w którym opisuje się dokładnie uszkodzenie lub niezgodność, sposób zapakowania paczki itp.
 5. Oryginał protokołu szkody należy odesłać do nas wraz z dokumentem zakupu i skontaktować się w celu wymiany towaru na nowy lub zwrotu gotówki.

Reklamacje i zwroty

ZWROTY

 1. Podstawą przyjęcia zwrotu jest dowód zakupu towaru.
 2. Sprzedawca zwraca kwotę równą cenie towaru. Koszty przesyłki związane w wysyłką zamówienia do Kupującego oraz związane ze zwrotem towaru nie podlegają zwrotowi.
 3. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko jeśli zakupiony produkt (produkty) nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony, nie ma śladów montowania i jest w oryginalnym opakowaniu.
 4. Zwracany towar razem z dowodem zakupu (oryginalny paragon lub kopia faktury) i krótkim pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, numerem zamówienia oraz numerem rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona kwota należy odesłać na adres SortisDirect | Granning Polska Sp. z o.o. ul. Pułtuska 112A 07-200 Wyszków.
 5. Sprzedawca zwraca pieniądze tylko i wyłącznie w formie przelewu bankowego. Przelew za prawidłowo zrealizowany zwrot towaru (wraz ze wszystkimi niezbędnymi danymi i dokumentami) będzie zrealizowany na wskazane konto do 21 dni od ich otrzymania.
 6. Przed odesłaniem paczki do Sprzedawcy koniecznie należy się z nim skontaktować e-mailem bądź telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zwrotu.

  PACZKI ODESŁANE ZA POBRANIEM LUB NA KOSZT ADRESATA NIE ZOSTANĄ ODEBRANE!

REKLAMACJE

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
 2. Kupującemu przysługuje prawo reklamowania wadliwego towaru stosownie do regulacji kodeksu cywilnego i ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 3. W celu skorzystania z tych uprawnień Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia procedury reklamacyjnej, w szczególności ustalenia sposobu postępowania Sprzedawcy w razie uwzględnienia reklamacji (np. naprawa towaru, wymiana na nowy). Po dokonaniu ustaleń towar zakupiony należy odesłać wraz z dowodem zakupu (paragon lub kopia faktury)
 4. Wszelkie zwroty i przesyłki wysłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne pisemne ustalenia.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w możliwie najkrótszym terminie, najpóźniej do 30 dni od momentu otrzymania wszystkich niezbędnych przedmiotów i dokumentów.
 6. Zalecamy, aby wszystkie części zamienne były montowane w wyspecjalizowanych zakładach samochodowych przez przeszkolony do tego zadania personel. 
 7. Nieumiejętny montaż może prowadzic do trwałego uszkodzenia części i skutkować utratą prawa do skutecznego reklamowania wadliwego produktu.

UWAGA!

Paczki odesłane za pobraniem nie zostaną odebrane i wrócą do nadawcy na jego koszt. W przypadku zwrotu lub reklamacji towar (po uprzednim ustaleniu mailowym lub telefonicznym) należy wysłać jako list lub paczkę. Dopuszczalna jest wysyłka priorytetowa. Nie należy wysyłać takiej paczki z zaznaczoną opcją "Ostrożnie", "Na warunkach szczególnych", "Zadeklarowana wartość". Koszt wysyłki takiej paczki jest znacznie wyższy i nadwyżka kosztów w przypadku uwzględnienia reklamacji nie zostanie zwrócona.

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.